‘Algemene voorwaarden’

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg verzameld en zeer regelmatig up-to-date gehouden. Toch kan het gebeuren dat gegevens veranderen zonder dat Toerisme Vlaanderen & Brussel daarvan op de hoogte wordt gebracht. Toerisme Vlaanderen & Brussel kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn.

Copywriting
Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op deze website zijn eigendom van Toerisme Vlaanderen & Brussel of van haar partners. Indien je gebruik wil maken van bepaalde informatie, gelieve contact met ons op te nemen. Het zonder voorafgaande toestemming gebruiken van informatie van deze website, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Privacyverklaring
Toerisme Vlaanderen draagt zorg voor jouw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Toerisme Vlaanderen handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Toerisme Vlaanderen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verzameling van persoonsgegevens om jou beter te dienen
Toerisme Vlaanderen verzamelt gegevens over alle bezoekers van deze website: de bekeken pagina’s, kliks en gedownloade bijlagen, het IP-adres, tijdstip van bezoek, browser instellingen. Opgelet, deze informatie wordt niet enkel en alleen voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld. De aldus ingezamelde gegevens worden tevens gekoppeld aan de persoonsgegevens die over jou tijdens een eventuele registratieprocedure werden verzameld. Dat laat ons toe om een profiel aan te maken van de door jou gewenste informatie en zo jou op maat geschreven informatie te verschaffen die jou volgens ons zeker zal interesseren. In geen geval zullen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derde partijen.
Zoals voorzien door de Privacywet, kan je jouw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen. Je kan dit doen door een e-mail te sturen naar het volgende adres toerisme.vlaanderen@support.kunstmaan.be

E-mailadressen
Het door jou opgegeven e-mailadres via het invulformulier op deze site wordt door ons enkel gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven en/of andere informatie indien we hiervoor van jou de expliciete toestemming hebben gekregen via dat invulformulier.

Cookies
Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen. Deze cookies zorgen ervoor dat we je bij een volgend bezoek herkennen en we de informatie aan kunnen passen aan jouw voorkeuren.
Je kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat eerder opgegeven informatie niet meer automatisch kan worden opgeroepen en de website geen voorselectie kan maken in de aangeboden inhoud.

Veiligheid
Toerisme Vlaanderen verbindt zich ertoe om al de in het kader van deze website gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Contactgegevens
Toerisme Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan Toerisme Vlaanderen steeds contacteren, ondermeer om jouw recht op toegang en verbetering van jouw persoonsgegevens uit te oefenen.

Wijzigbaarheid
Toerisme Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20 april 2006.